Đổi mới sáng tạo nhìn từ câu chuyện ngụ ngôn

“Bạn không thể làm mỗi một việc mỗi ngày và chờ đợi sẽ nhận các kết quả khác nhau.” – Albert Einstein.

Nếu bạn yêu thích truyện ngụ ngôn như kiểu của La Fontaine, quyển How Stella Saved the Farm (tạm dịch Stella đã cứu trang trại như thế nào) là một lựa chọn thú vị để đọc vào cuối tuần. Mượn con vật để nói con người, mượn câu chuyện chuyển mình của trang trại để nói về doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo. Có gì đó rất gần gũi và phản ánh đâu đó câu chuyện của chính chúng ta và những vấn đề công ty mình đang gặp phải. Tôi tin là bạn nhìn thấy mình và vỡ lẽ với cách dẫn chuyện và kể chuyện rất khéo léo và hóm hỉnh, tinh tế của tác giả.

How Stella Saved the Farm: A Tale About Making Innovation Happen

Và dưới đây là tám thông điệp mà How Stella Saved the Farm muốn gửi gắm đến người đọc:

  1. Trong bất kỳ câu chuyện đổi mới sáng tạo vĩ đại nào, ý tưởng chỉ mới là bước khởi đầu.

  2. Việc yêu cầu lãnh đạo “hãy hiện thực hóa” là một cách không thích hợp để biến một ý tưởng đổi mới sáng tạo khả thi.

  3. Bất kỳ hoạt động nào vượt ra ngoài phạm vi năng lực hẹp, chuyên môn hóa của tổ chức hiện tại cần một đội nhóm riêng đảm nhận.

  4. Việc xây dựng một đội nhóm mới toàn tâm cho ý tưởng đổi mới sáng tạo giống như việc xây mới một công ty khác từ đầu.

  5. Những mâu thuẫn là không tránh được. Tuy vậy, việc duy trì một mối quan hệ đối tác lành mạnh giữa đội nhóm toàn tâm với tổ chức hiện tại là thiết yếu.

  6. Nếu bạn đặt học tập lên trước tiên – học từ trải nghiệm một cách kỷ luật – bạn sẽ ra quyết định tốt hơn, và bạn sẽ tạo ra lợi nhuận sớm hơn.

  7. Hãy thu thập các bằng chứng để xác thực mỗi khoan đầu tư trọng yếu.

  8. Công việc của nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo là thực thi một giả định theo một kỷ luật có tổ chức.

Hãy tìm đọc để hiểu được các bài học này đến gần gũi như thế nào trong bối cảnh câu chuyện đổi mới sáng tạo ở trang trại thời khắc chuyển đổi với Deirdre, Stella, Bull, Sam v.v…, và hiểu thêm về vai trò lãnh đạo và cách lãnh đạo đối với đổi mới sáng tạo: Làm thế nào để cân bằng giữa hiện tại và viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp.

One thought on “Đổi mới sáng tạo nhìn từ câu chuyện ngụ ngôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.