Danh sách câu hỏi đầu tư: Lựa chọn tốt cho nhà đầu tư giá trị

Đây là danh sách kiểm tra (checklist), được trích từ quyển The Investment Checklist: The Art of In-Depth Research (tạm dịch: Danh sách câu hỏi đầu tư cần kiểm tra: Nghệ thuật của việc nghiên cứu chuyên sâu). Tôi nhận thấy đây là một quyển sách hay, và bạn có thể áp dụng vào thực tế cho đầu tư và kinh doanh.

theinvchecklist

Trọng tâm danh mục xoay quanh các câu hỏi sau:

HIỂU VỀ BẢN CHẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP – NỀN TẢNG

+ Liệu bạn có muốn dành thời gian thật nhiều để tìm hiểu về doanh nghiệp?

+ Nếu là CEO của công ty, bạn sẽ đánh giá công ty như thế nào?

+ Bạn có thể mô tả dễ dàng cách thức công ty hoạt động bằng chính ngôn ngữ của mình?

+ Công ty kiếm tiền bằng cách nào?

+ Công ty đã phát triển với bề dày lịch sử như thế nào?

+ Công ty hoạt động ở những thị trường nào?, và những rủi ro nào công ty có thể gặp phải khi hoạt động ở những thị trường đó?

HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP – TỪ GÓC ĐỘ KHÁCH HÀNG

+ Ai là khách hàng chủ lực của công ty?

+ Lượng khách hàng tập trung hay phân tán?

+ Công ty dễ dàng hay khó khăn khi thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ của mình?

+ Mức độ mua hàng lặp lại của khách hàng như thế nào?

+ Những dấu hiệu nào cho thấy công ty hoạt động hướng đến khách hàng?

+ Công ty giúp khách hàng giải quyết các nhu cầu gì?

+ Khách hàng phụ thuộc như thế nào vào sản phẩm, dịch vụ của công ty?

+ Nếu chẳng may công ty biến mất vào ngày mai, điều gì sẽ ảnh hưởng lên các khách hàng của công ty?

ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA DOANH NGHIỆP & NGÀNH

+ Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh nào không?, và đến từ cơ sở nào?

+ Công ty có khả năng nâng giá bán mà không đánh mất khách hàng hay không?

+ Công ty hoạt động trong ngành tốt hay xấu ở góc độ cạnh tranh và biên lợi nhuận?

+ Ngành công ty hoạt động đã có những bước phát triển như thế nào?

+ Môi trường và mức độ cạnh tranh của ngành?

+ Doanh nghiệp có mối quan hệ như thế nào với các nhà cung cấp của mình?

ĐÁNH GIÁ VỀ SỨC KHỎE HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

+ Những nền tảng của doanh nghiệp là gì?

+ Các thước đo hoạt động nào bạn cần nắm và sử dụng để đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp?

+ Những rủi ro chính nào doanh nghiệp có thể gặp phải?

+ Lạm phát ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp?

+ Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp mạnh hay yếu?

+ Biên lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) của doanh nghiệp như thế nào?

ĐÁNH GIÁ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN/DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP

+ Các nguyên tắc kế toán mà ban lãnh đạo sử dụng có thống nhất, thận trọng hay thất thường?

+ Công ty tạo ra doanh thu ổn định lặp lại hay chỉ xảy ra một lần?

+ Công ty hoạt động theo chu kỳ của nền kinh tế, hay không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế, hay đi ngược trong thời kỳ suy thoái?

+ Đòn bẩy hoạt động ảnh hưởng lên lợi nhuận của công ty như thế nào?

+ Vốn lưu động ảnh hưởng như thế nào lên dòng tiền công ty?

+ Công ty cần đầu tư vốn đầu tư dài hạn ở mức độ nào?

Screen-Shot-2016-05-09-at-7.17.40-PM

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BAN LÃNH ĐẠO

+ Lãnh đạo điều hành công ty bao gồm những ai?, thuộc loại nào?

+ Những yếu tố nào tác động lên công ty nằm ngoài khả năng của ban lãnh đạo trong việc điều hành?

+ Ban lãnh đạo quyết liệt, tận tâm với công ty hay thờ ơ?

+ Việc thăng tiến của ban lãnh đạo diễn ra như thế nào?

+ Ban lãnh đạo được trả lương thưởng như thế nào?, và họ sở hữu cổ phần công ty như thế nào?

+ Ban lãnh đạo mua bán cổ phiếu công ty từ trước đến nay như thế nào?

+ CEO công ty có điều hành doanh nghiệp để sinh lợi cho tất cả các bên liên quan?

+ Ban lãnh đạo điều hành công ty theo hướng cải thiện hoạt động mỗi ngày, hay có hoạch định chiến lược?

+ CEO, CFO có công bố chỉ dẫn cách công ty đạt được lợi nhuận đến nhà đầu tư hay không?

+ Công ty được tổ chức theo hướng phân quyền hay tập quyền?

+ Ban lãnh đạo “săn” và giữ người tài như thế nào?

+ Ban lãnh đạo có tập trung trong việc cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết?

+ CEO và CFO có kỷ luật và tuân thủ trong việc ra các quyết định liên quan đến phân bổ vốn đầu tư?

+ CEO và CFO có mua vào cổ phiếu ở thời điểm thuận lợi?

+ CEO yêu tiền hay yêu doanh nghiệp?

+ Bạn có thể dám nhận định nhanh về tính chính trực của ban lãnh đạo?

+ Ban lãnh đạo có truyền thông rõ ràng, nhất quán đi kèm với hành động tới các bên liên quan hay không?

+ Ban lãnh đạo có lối tư duy độc lập, không chịu ảnh hưởng của các công ty khác trong ngành?

+ CEO có tự đề bạt hay không?

ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG

+ Doanh nghiệp tăng trưởng tự nhiên hay thông qua M&A?

+ Động cơ ban lãnh đạo phát triển doanh nghiệp là gì?

+ Tăng trưởng trong quá khứ có sinh lợi và tiếp tục diễn ra?

+ Triển vọng tăng trưởng tương lai của công ty như thế nào?

+ Ban lãnh đạo điều hành công ty tăng trưởng quá nhanh hay ở tốc độ ổn định?

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG M&A

+ Ban lãnh đạo ra quyết định M&A như thế nào?

+ Các thương vụ M&A trong quá khứ có thành công hay không?

Nếu bạn nhận ra danh mục câu hỏi này quả thực giúp ích bạn suy nghĩ và hệ thống hóa vấn đềvề đầu tư và kinh doanh, hãy tìm cho mình một quyển The Investment Checklist: The Art of In-Depth Research . Luyện tập và tạo cho mình một checklist riêng nhé!

 

4 thoughts on “Danh sách câu hỏi đầu tư: Lựa chọn tốt cho nhà đầu tư giá trị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.