Một số kiến thức học được từ thư thường niên của Berkshire Hathaway – Năm 1971

Tôi sẽ cố gắng lược dịch, tóm tắt và chọn lọc các quan điểm tôi tâm đắc từ các thư thường niên của Berkshire Hathaway do Warren Bufett biên soạn gửi cổ đông của tập đoàn dần đến các bạn. Các bạn có thể hiểu thêm về con người Warren Buffett, triết lý đầu tư và quan điểm về con người, tài chính, các kiến thức liên quan được ông giảng dạy và truyền tải rất sinh động qua việc đọc các thư thường niên này.

Đọc miễn phí các thư thường niên của Berkshire Hathaway tại đây (từ năm 1977 cho đến năm 2015): http://berkshirehathaway.com/letters/letters.html

Hoặc mua hẳn cho mình một quyển sách tập hợp các thư thường niên của tập đoàn từ năm 1965 trở lại đây, Berkshire Hathaway Letters to Shareholders, 1965-2012.

Bài này tôi bắt đầu với thư thường niên năm 1971 và quan điểm sử dụng vốn hiệu quả của ông.

1_lg

Warren Buffett liên tục nhấn mạnh việc sử dụng vốn hiệu quả (capital employed effectively) qua các thư thường niên là một trong các mục tiêu của ban lãnh đạo công ty. Điều này là kim chỉ nam cho việc ông mua các công ty mới và kiểm soát tài chính ở tập đoàn Berkshire Hathaway và các công ty con.

Việc sử dụng vốn hiệu quả được đo lường bằng hai chỉ số sau:

  • Khả năng sinh lợi trên tổng số vốn sử dụng (Return on total capitalization): đo lường bằng lợi nhuận đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh (là khoản lợi nhuận cốt lõi nhà đầu tư căn cứ vào đó để đánh giá công ty) chia cho tổng vốn sử dụng. Vốn này bao gồm: Vay dài hạn và vốn chủ sở hữu:

1

  • Khả năng sinh lợi trên vốn chủ sở hữu – ROE: chỉ số này khá quen thuộc với nhà đầu tư, Warren Buffett đo lường bằng cách lấy lợi nhuận đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh chia cho vốn chủ sở hữu đầu kỳ. Cách tính của ông có thể khác với cách chúng ta hay tính hiện nay, đó là lấy lợi nhuận ròng chia cho bình quân vốn chủ sở hữu. Sở dĩ Warren tính theo cách này bởi lẽ ông chỉ chú trọng vào việc xem xét sự nhất quán đến từ mảng kinh doanh chính cốt lõi, và tập đoàn của ông cũng không phát hành thêm vốn qua các năm, nên việc ông chọn vốn chủ sở hữu đầu kì để đánh gía là dễ hiểu:

2

Bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để đánh giá việc sử dụng vốn của công ty mình và các công ty bạn đầu tư như  thế nào nhé! Cần so sánh nhất quán qua các năm nội bộ công ty và so sánh với mức chung của ngành/đối thủ để đánh giá chính xác.

2 thoughts on “Một số kiến thức học được từ thư thường niên của Berkshire Hathaway – Năm 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.