Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1974

Thư thường niên năm 1974 của Berkshire Hathaway chủ yếu thảo luận  về mảng kinh doanh bảo hiểm của tập đoàn. Tôi chọn ra một vài luận điểm tôi nghĩ là đặc sắc để phân tích.

1_lg

  1. Sai lầm trong kinh doanh và việc cắt lỗ đầu tư

Công ty bảo hiểm con của tập đoàn là Home and Automobile Insurance Company mở rộng mảng kinh doanh ở Florida vào năm 1973. Tuy nhiên, đến giữa năm 1974, nhận thấy kết quả không khả quan, ban lãnh đạo quyết định cắt lỗ đầu tư (đã lỗ nhiều hơn 2 triệu đô và còn phát sinh thêm do bản chất của ngành bảo hiểm là việc ghi nhận chi phí đền bù bảo hiểm thật sự chỉ biết rõ trong tương lai (hiện tại là ước tính) và số đơn đồi bồi thường bảo hiểm tăng lên), và không đầu tư cho thị trường này nữa kể từ thời điểm đó. Lí do là vì ban lãnh đạo đã không có đủ thông tin và hiểu biết đầy đủ về việc định phí bảo hiểm ở thị trường này, và bị các công ty đối thủ đẩy vào việc cạnh tranh về giá – một nguyên tắc trái với quan điểm kinh doanh bảo hiểm của Berkshire là chỉ ghi nhận bảo lãnh bảo hiểm mới nếu có lời. Bài học này nhắc nhở chúng ta cần có hiểu biết để tham gia đầu tư, dù là trực tiếp như kinh doanh hay gián tiếp khi đầu tư cổ phiếu. Chỉ đầu tư khi bạn hiểu mình ở đâu, và không vi phạm quan điểm đầu tư của mình. Nếu có phạm sai lầm thì phải biết lí do vì sao và kết thúc sớm để không gây thêm thất thoát.

  1. Khi thị trường biến động, cần bình tĩnh & chuẩn bị

Như Warren có đề cập trong thư thường niên này, trước diễn biến thị trường bảo hiểm không mấy thuận lợi do cạnh tranh về giá, ông bày tỏ quan điểm: “Suốt giai đoạn này, chúng ta có kế hoạch tiếp tục xây dựng tài chính và thanh khoản vững mạnh, chuẩn bị cho thời điểm khi phí bảo lãnh bảo hiểm trở nên thuận lợi, chúng ta lại có thể nắm lấy các cơ hội tăng trưởng một cách tự tin.”

Điều này còn thể hiện ở việc ông tích cực đầu tư cho mảng bảo hiểm, bằng cách nắm giữ danh mục trái phiếu chính phủ kì hạn 12-15 năm và cổ phiếu lành mạnh. Dù cho thị trường chứng khoán biến động mạnh và giá trái phiếu, cổ phiếu trồi sụt, khiến các khoản chưa ghi nhận lời lỗ chiếm đáng kể và biến động thất thường theo, nhưng Warren không lo ngại, bởi ông tự tin vào việc nắm giữ danh mục này để tăng thanh khoản cho hoạt động bảo hiểm, và bởi chất lượng của các khoản đầu tư.

Đọc miễn phí các thư thường niên của Berkshire Hathaway tại đây (từ năm 1977 cho đến năm 2015): http://berkshirehathaway.com/letters/letters.html

Hoặc mua hẳn cho mình một quyển sách tập hợp các thư thường niên của tập đoàn từ năm 1965 trở lại đây, Berkshire Hathaway Letters to Shareholders, 1965-2012.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.