Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1978

Thư gửi cổ đông năm 1978 của Berkshire Hathaway có một vài điểm nổi bật sau. Bạn có thể tìm đọc bản hoàn chỉnh tại đây: http://berkshirehathaway.com/letters/1978.html

1_lg

  1. Chúng tôi không nỗ lực dự đoán thị trường chứng khoán sẽ như thế nào, diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn – những thứ mà chúng tôi nghĩ chúng tôi hoặc bất kì ai có thể làm được. Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi nghĩ rằng nhiều khoản đầu tư cổ phiếu trọng yếu của chúng tôi sẽ có giá trị đáng kể hơn rất nhiều so với giá chúng tôi đã trả, và các khoản tăng giá đầu tư đó sẽ tạo ra lợi nhuận hoạt động chính cho mảng bảo hiểm.

  2. Không dễ gì để mua một công ty bảo hiểm tốt, nhưng kinh nghiệm chúng tôi cho thấy sẽ dễ dàng hơn khi mua một công ty bảo hiểm rồi nó sẽ tạo ra công ty bảo hiểm mới.

  3. Thật sự là một niềm vinh hạnh thật sự khi làm việc cùng với những nhà quản lí tận hưởng việc đi làm mỗi buổi sáng, và luôn nghĩ như người chủ (doanh nghiệp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.