Những sai lầm của Gỗ Trường Thành (TTF)

Đầu tiên, sai lầm chí tử của Gỗ Trường Thành đó là việc công ty chọn sai chiến lược kinh doanh. Điều này xuất phát từ những nguyên  nhân sau:

  • Chủ quan về hiểu biết thị trường. Việc lựa chọn thị trường, khách hàng và thị hiếu nào để phục vụ là một trong các quyết định quan trọng với bất kể công ty nào. TTF chọn bán hàng cho những công ty nước ngoài với dòng tiền thanh toán chậm, nguồn gỗ nhập khẩu phục vụ cho sản xuất phải trả nhanh, và phải lưu kho hàng tồn kho là một trong những nguyên nhân đẩy công ty vào chỗ khó khăn kéo dài, đặc biệt kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 diễn ra. Chính các khách hàng – thị trường truyền thống của công ty không còn nhu cầu với sản phẩm công ty (vì nhu cầu giảm do các sản phẩm này vốn là gỗ ngoại thất có chất lượng cao với giá tiền cao, nên khi khủng hoảng xảy ra, khách hàng cuối, là người dùng sẽ ưu tiên cắt ngân sách dành cho việc mua sắm chúng), hoặc nếu có mua hàng, điều khoản thanh toán vốn đã không thuận lợi sẽ càng khó khăn hơn. Và đó là thế khó của công ty, đặc biệt khi công ty vay ngắn hạn rất nhiều để phục vụ sản xuất.
  • Công ty không có thế mạnh về tự chủ nguồn nguyên liệu. Hầu như mọi nguồn gỗ đầu vào đều phải nhập khẩu, đặc biệt là gỗ tỵ, vốn như đã nói ở trên là dòng gỗ cao cấp phục vụ chủ yếu cho thị trường ngoại thất nước ngoài. Chính việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn khách hàng đặc trưng ngách này, mà quyền năng của họ vốn biến động, khi khủng hoảng xảy ra, công ty gặp bế tắc trong việc xử lí hàng tồn kho là gỗ nguyên liệu loại này.
  • Công tác dự báo và phòng ngừa rủi ro kém. Đặc biệt là về dự báo kinh tế vĩ mô và chủ động điều tiết sản xuất, bị phụ thuộc quá nhiều vào nguồn khách hàng, nguồn nguyên liệu và nguồn vốn vay, chủ trương đa dạng hóa thị trường, nguyên liệu yếu.
  • Phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ. Bởi việc phóng lao theo thị trường ngách gỗ ngoại thất cao cấp đòi hỏi nguyên liệu nhập khẩu, thanh toán nhanh, trong khi bán hàng trả chậm và nguồn ngân lưu bị đọng, phải lưu hàng tồn kho dài ngày. Nếu việc tài trợ vốn lưu động: phải thu khách hàng, hàng tồn kho, phải trả người bán chủ yếu đến từ vốn chủ sở hữu, công ty sẽ không gặp khó khăn kéo dài như đã xảy ra, vì áp lực trả lãi vay quá cao và phải thu xếp trả nợ vay ngắn hạn.

1.PNG

Phải trả người bán có số ngày bất lợi hơn phải thu khách hàng; trong khi đó, số ngày hàng tồn kho quá lớn gây áp lực lên dòng vốn lưu động  động của công ty, luôn ở ngưỡng chu kì thu tiền mặt từ lúc mua nguyên vật liệu, sản xuất, bán hàng và thu tiền về luôn lớn hơn 200 ngày, bất kể phải đi vay.

2.PNG

Vốn chủ sở hữu không đủ tài trợ cho tài sản, chủ yếu là tài sản ngắn hạn, mà phải phụ thuộc việc vay nợ, với tỷ lệ đòn bẩy luôn ở mức cao.

3.PNG

Khả năng sinh lợi kém hấp dẫn vì: (i) nguyên liệu đầu vào nhập khẩu chiếm phần lớn giá vốn; (ii) phụ thuộc nhiều vào vay nợ với chi phí lãi vay cao; (iii) quản lí vốn lưu động, hàng tồn kho, kém.

  • Đầu tư dàn trải, không ghi nhận đúng bản chất kế toán các khoản đầu ty vào các công ty liên doanh, liên kết, các công ty con. Khi không gặp khó khăn về vốn, điều này bị xem nhẹ. Nhưng khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra, chính việc sử dụng sai dòng vốn không phục vụ chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mà đổ vào các ngành không liên quan cho chuỗi giá trị sẽ càng gây khó khăn trên. Các khoản đầu tư ngoài ngành như vào quỹ đầu tư, bất động sản phải mất đến gần 7, 8 năm mới thoái hết được vốn.
  • Sử dụng ban kiểm soát kém chất lượng, công tác lựa chọn và thay đổi ban kiểm toán có vấn đề. Điều này thể hiện rõ khi ở những năm về trước, công ty luôn thay người ở ban kiểm soát nội bộ. Riêng công ty kiểm toán, công ty không thay đổi nhiều năm liên tiếp (DTL: 2007-2010; DFK: 2011-2015), và chỉ mới đổi qua EY năm 2016 khiến phát hiện rất nhiều sai phạm kiểm toán của giai đoạn về trước kéo dài, đặc biệt là việc ghi nhận hàng tồn kho. Nếu nhà đầu tư lưu ý, chúng ta có thể nhận ra số liệu kiểm toán dưới giai đoạn DFK phụ trách liên tục không nhất quán, gây khó khăn và hồ nghi cho nhà đầu tư. Lỗi lớn nhất thuộc về hội đồng quản trị Gỗ Trường Thành, khi xem nhẹ công tác kiểm soát tài chính nội bộ và kiểm toán. Điều này làm giảm uy tín và sự trung thực rất nhiều về năng lực của công ty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.