Vì sao Gỗ Đức Thành (GDT) hấp dẫn nhà đầu tư

Trong bài trước giới thiệu về chuỗi giá trị Gỗ Đức Thành, tôi đã nói rằng công ty sở hữu năng lực lõi nằm ở khả năng sản xuất và phân phối. Điều này thể hiện ở các con số tài chính mà công ty liên tục cải thiện các năm qua.

1.      Kiểm soát chi phí tốt

Trong Bản cáo bạch năm 2009, ban lãnh đạo GDT cho biết cấu trúc chi phí của công ty thì biến phí chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 70%, trong đó chi phí về gỗ nguyên liệu đầu vào (gỗ cao su), nhân công trực tiếp và vật liệu phụ khác chiếm tỷ trọng đáng kể. Tỷ trọng định phí không đáng kể, chủ yếu là lương bộ phận sản xuất và khấu hao tài sản cố định.

12-co-cau-chi-phi-hap-dan-voi-chu-yeu-la-bien-phi-chiem-khoang-70-vs-dinh-phi-6-7-bcb-2009
Cơ cấu chi phí GDT so với doanh thu thuần – Ảnh: Bản cáo bạch GDT năm 2009
1
Biên lợi nhuận GDT liên tục tăng qua các năm do kiểm soát chi phí tốt về đầu vào và bộ máy gọn nhẹ – Ảnh: tác gỉa tổng hợp

2.      Bảng cân đối kế toán lành mạnh

Bảng cân đối kế toán của công ty được tài trợ chủ yếu bằng vốn chủ sở hữu, không phụ thuộc vay nợ. Đặc biệt, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty, chủ yếu là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm tăng lên đến trên 40% so với cơ cấu tổng tài sản. Điều này có thể được lý giải là do hoặc (i) công ty phòng ngừa cho các tình huống cần tiền mặt để xử lý ngay như: mua dự trữ nguyên vật liệu khi giá cả có lợi, trả tiền nhà cung cấp, lương người lao động v.v… -do công ty dùng vốn chủ sở hữu tài trợ và không phụ thuộc đòn bẩy tài chính; hoặc (ii) tăng trả cổ tức; hoặc (iii) công ty dự tính thâu tóm công ty khác.

Khi kiểm tra lại báo cáo tài chính qúy III năm 2016, hiện tại tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã lên đến 255 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 60% tổng tài sản của công ty đến 30/09/2016 – là mức cao nhất trong những năm qua. Điều này cũng cần làm rõ lại lý do vì sao công ty lưu giữ nhiều tiền mặt tương đương như vậy ở góc độ một nhà đầu tư.

2

Chỉ số thanh toán tiền mặt còn thể hiện rõ lượng tiền mặt đang cao nhất so với quá khứ, khi chỉ số này xấp xỉ 2 vào cuối năm 2015. Trong khi đó, các chỉ số thanh khoản hiện tại, chỉ số thanh toán nhanh của công ty đều tốt.

3
Chỉ số thanh toán tiền mặt của công ty cao nhất, ~ 2 lần vào cuối năm 2015 – Ảnh: tác giả tổng hợp

3.      Khả năng sinh lời hấp dẫn

Nếu nhìn ở nhóm chỉ số ROE, ROA và ROIC, GDT sử dụng đồng vốn ngày càng hiệu quả  trong 3 năm trở lại đây, với chỉ số ROE luôn ở mức từ 20-30%, ROA từ 15-20%.

4
Khả năng sinh lời của GDT ngày càng hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư – Ảnh: tác giả tổng hợp

Đặc biệt, chỉ số ROIC (lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh chia cho bình quân vốn sử dụng, bao gồm vốn vay ngắn, dài hạn ròng (loại bỏ tiền và cac khoản tương đương tiền) và vốn chủ sở hữu) ngày càng cao, riêng năm 2015 lên đến 42.4%, nghĩa là cứ 1 đồng vốn sử dụng lại cho lợi nhuận hơn 0,4 đồng – mức cao hơn rất nhiều so với nhiều mã cổ phiếu khác.

Nếu nhìn riêng ở ROE, chỉ số này cải thiện là nhờ công ty: (i) tăng biên lợi nhuận ròng và (ii) giảm đòn bẩy tài chính.

5
Phân tích chỉ số ROE của GDT qua các năm – Ảnh: tác giả tổng hợp

Về sử dụng vốn lưu động, chu kì tiền mặt kinh doanh (đo bằng tổng số ngày hàng tồn kho và phải thu khách hàng, trừ đi số ngày phải trả người bán) có xu hướng giảm còn 135 ngày, so với những thời điểm 150-160 ngày trong các năm trước, chủ yếu là do giảm số ngày hàng tồn kho, cải thiện nhẹ giảm số ngày phải thu.

6
Số ngày tồn kho chiếm tỷ lệ đáng kể trong chu kì tiền mặt hoạt động kinh doanh – Ảnh: tác giả tổng hợp

Với những lí do phân tích nói trên, cổ phiếu GDT liên tục tăng giá kể từ khi niêm yết:

7
Giá cổ phiếu tăng liên tục kể từ khi niêm yết khiến vốn hóa công ty GDT hiện đã lên mức gần 770 tỷ – Ảnh: CafeF

Câu hỏi đặt ra: Giá cổ phiếu GDT có còn khả năng tăng giá? Giá trị nào là hợp lý với cổ phiếu GDT?

Bài viết tiếp theo tôi sẽ cố gắng giải đáp các câu hỏi này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.