Về blog

Tôi lập blog này mục đích là để chia sẻ với những bạn quan tâm đến lĩnh vực đầu tư và thích chia sẻ kiến thức, kĩ năng về đầu tư, kinh doanh, sách và các nhà đầu tư trên thế giới thành công với Đầu tư giá trị như Warren Buffett, Charlie Munger.

Mong nhận được phản hồi và kết bạn với các bạn!

Email của tôi: tinlh2407@gmail.com

LinkedIn: http://goo.gl/1psEIx