Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1975-76

Thư gửi cổ đông năm 1975-76 của tập đoàn Berkshire Hathaway chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến các hoạt động bảo hiểm. Warren Buffett giúp người đọc là những cổ đông của mình hiểu thêm về ngành này. 2 loại lạm phát trong ngành bảo hiểm Trong hoạt động của ngành… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1975-76

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1974

Thư thường niên năm 1974 của Berkshire Hathaway chủ yếu thảo luận  về mảng kinh doanh bảo hiểm của tập đoàn. Tôi chọn ra một vài luận điểm tôi nghĩ là đặc sắc để phân tích. Sai lầm trong kinh doanh và việc cắt lỗ đầu tư Công ty bảo hiểm con của tập đoàn… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1974

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1972-73

Nếu thư thường niên năm 1971 đề cập đến quan điểm sử dụng vốn hiệu quả của Warren Buffett khi điều hành Berkshire Hathaway, cũng như khi đầu tư (xem lại bài viết về thư năm 1971 tại đây), thư thường niên năm 1972, 1973 nhắc lại quan điểm này, và đề cập thêm điều… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1972-73

Một số kiến thức học được từ thư thường niên của Berkshire Hathaway – Năm 1971

Tôi sẽ cố gắng lược dịch, tóm tắt và chọn lọc các quan điểm tôi tâm đắc từ các thư thường niên của Berkshire Hathaway do Warren Bufett biên soạn gửi cổ đông của tập đoàn dần đến các bạn. Các bạn có thể hiểu thêm về con người Warren Buffett, triết lý đầu tư… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên của Berkshire Hathaway – Năm 1971

Ngành bột giặt: LIX hái ra tiền nhưng có nên đầu tư?

Nhà lãnh đạo tài ba Jack Welch từng có câu nói để đời: Một công ty phải giữ/chiếm lấy vị trí số 1 hoặc 2 trong thị trường toàn cầu. Có lẽ câu nói này sẽ không nhận được sự đồng tình của tất cả, nhưng với tôi, ở tư cách một nhà đầu tư,… Continue reading Ngành bột giặt: LIX hái ra tiền nhưng có nên đầu tư?