Thương hiệu – Hơn cả một lời hứa

Tôi nhận được một câu hỏi như sau: “Cách tốt nhất để đo lường sức mạnh của một thương hiệu là gì? Và chúng ta có một framework nào tốt nhất để đánh giá một thương hiệu? Hay việc đánh giá một thương hiệu chỉ là một cách vô hình, (tôi hiểu là đánh giá… Continue reading Thương hiệu – Hơn cả một lời hứa

Marou Chocolate: Làm thương hiệu thời kĩ thuật số

Câu chuyện về Marou Chocolate hấp dẫn tôi bởi cách làm thương hiệu độc đáo ngay từ khâu đóng gói sản phẩm, đến cách họ kể câu chuyện hành trình để làm nên những thanh chocolate thượng hạng và xuất khẩu cho những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Một ví dụ điển hình chứng minh… Continue reading Marou Chocolate: Làm thương hiệu thời kĩ thuật số