Hoài nghi số liệu và tư duy hợp lý khi đầu tư

“Khi bạn lười quá lâu và đủ để viết 1 bài viết mới, bạn mới thấm thía được sự trì trệ đang giết chết 1 thói quen tốt của mình như thế nào.” Câu nói này chả phải là triết lý của một triết gia nào. Nó đơn giản là những gì tôi đang nghĩ… Continue reading Hoài nghi số liệu và tư duy hợp lý khi đầu tư