Moats in Commodity-Like Businesses

Read this one on InvestorAlmanac and I decide to post the direct content from the link: https://www.kempen.com/en/news-and-knowledge/dividend-letter-2017-october It crashed on my mind like what I’ve learned from Warren Buffett his idea on investing into commodity-like businesses and as I have written it in a note (you can find it here(1) and here(2)). What I realize is when think of… Continue reading Moats in Commodity-Like Businesses

Nhà đầu tư tìm kiếm điều gì ở những công ty vận hành trong ngành mang tính chất hàng hóa (commodity businesses)?

Sáng nay tình cờ đọc được một bài báo khá nhiều thông tin về lĩnh vực nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai trên Forbes Việt Nam (Link: http://forbesvietnam.com.vn/kinh-doanh/hoang-anh-gia-lai-voi-tham-vong-cay-an-qua-855.html), tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ như sau: 1. Bạn nhìn thấy điều gì ở biểu đồ này? Có phải bạn nghĩ… Continue reading Nhà đầu tư tìm kiếm điều gì ở những công ty vận hành trong ngành mang tính chất hàng hóa (commodity businesses)?