Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1978

Thư gửi cổ đông năm 1978 của Berkshire Hathaway có một vài điểm nổi bật sau. Bạn có thể tìm đọc bản hoàn chỉnh tại đây: http://berkshirehathaway.com/letters/1978.html Chúng tôi không nỗ lực dự đoán thị trường chứng khoán sẽ như thế nào, diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn – những thứ mà chúng… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1978

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1977

Thư gửi cổ đông năm 1977 của tập đoàn Berkshire Hathaway chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến các hoạt động bảo hiểm. Warren Buffett giúp người đọc là những cổ đông của mình hiểu thêm về ngành này. Ngoài ra, ông cũng nhắc lại cách đánh giá hiệu quả hoạt động… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1977

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1975-76

Thư gửi cổ đông năm 1975-76 của tập đoàn Berkshire Hathaway chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến các hoạt động bảo hiểm. Warren Buffett giúp người đọc là những cổ đông của mình hiểu thêm về ngành này. 2 loại lạm phát trong ngành bảo hiểm Trong hoạt động của ngành… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1975-76

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1974

Thư thường niên năm 1974 của Berkshire Hathaway chủ yếu thảo luận  về mảng kinh doanh bảo hiểm của tập đoàn. Tôi chọn ra một vài luận điểm tôi nghĩ là đặc sắc để phân tích. Sai lầm trong kinh doanh và việc cắt lỗ đầu tư Công ty bảo hiểm con của tập đoàn… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1974

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1972-73

Nếu thư thường niên năm 1971 đề cập đến quan điểm sử dụng vốn hiệu quả của Warren Buffett khi điều hành Berkshire Hathaway, cũng như khi đầu tư (xem lại bài viết về thư năm 1971 tại đây), thư thường niên năm 1972, 1973 nhắc lại quan điểm này, và đề cập thêm điều… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1972-73