Chuỗi giá trị của Gỗ Đức Thành (GDT)

Nối tiếp ngành gỗ Việt Nam, sau loạt bài về Gỗ Trường Thành (TTF) mà tôi đã giới thiệu đến các bạn gần đây (đọc chuỗi bài ở đây), hôm nay tôi sẽ tiếp tục về ngành này, với Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã cổ phiếu: GDT). Trên website của… Continue reading Chuỗi giá trị của Gỗ Đức Thành (GDT)

Đánh giá cơ hội đầu tư Gỗ Đức Thành (GDT)

Quá khứ của GDT cho thấy công ty sở hữu những chỉ số tài chính đẹp và cao so với nhiều mã cổ phiếu khác, khiến nhiều nhà đầu tư mong muốn sở hữu, và giá cổ phiếu vì thế cũng tăng liên tục kể từ thời điểm GDT niêm yết vào năm 2009. Tuy… Continue reading Đánh giá cơ hội đầu tư Gỗ Đức Thành (GDT)