Lãnh đạo tầm nhìn và truyền cảm hứng

Đây là bài về chân dung CEO tập đoàn Haier mà tôi dịch vào năm 2014. Một bài viết truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều về người lãnh đạo của thế kỉ 21 trong doanh nghiệp và ngoài xã hội. Dễ mà khó, khó mà dễ, cách lãnh đạo của ông Zhang tôi tin… Continue reading Lãnh đạo tầm nhìn và truyền cảm hứng