Gỗ Trường Thành: Trắng tay vì sai lầm

Hôm nay tôi tiếp tục cập nhật diễn biến về Gỗ Trường Thành (TTF). Bạn có thể đọc đầy đủ toàn chuỗi bài về TTF tại đây: https://vninvesting.wordpress.com/tag/go-truong-thanh/ Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty ngày 28-11-2016 công bố: Công ty chấm dứt hoạt động các chi nhánh tại Hà Nội, Hồ… Continue reading Gỗ Trường Thành: Trắng tay vì sai lầm

Gỗ Trường Thành (TTF): Tương lai phía trước

Kiểm toán EY khi thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã ghi nhận 1 khoản lỗ gần 1.052 tỷ đồng về việc hao hụt, mất mát hàng tồn kho, với lí do: “Ban giám đốc công ty không thể xác định được thời điểm phát sinh khoản… Continue reading Gỗ Trường Thành (TTF): Tương lai phía trước

Những sai lầm của Gỗ Trường Thành (TTF)

Đầu tiên, sai lầm chí tử của Gỗ Trường Thành đó là việc công ty chọn sai chiến lược kinh doanh. Điều này xuất phát từ những nguyên  nhân sau: Chủ quan về hiểu biết thị trường. Việc lựa chọn thị trường, khách hàng và thị hiếu nào để phục vụ là một trong các… Continue reading Những sai lầm của Gỗ Trường Thành (TTF)

Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Riêng với gỗ Trường Thành, công ty cũng tham gia hầu như mọi hoạt động của chuỗi giá trị ngành, bao gồm: Trồng rừng gỗ nguyên liệu (theo báo cáo thường niên năm 2015, công ty hiện sở hữu hơn 100.000 ha đất rừng, trong đó có 14.000 ha rừng đã đến kì khai thác,… Continue reading Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Chuỗi giá trị ngành gỗ & TTF

Theo báo cáo nghiên cứu về việc nâng cấp chiến lược ở chuỗi giá trị gỗ toàn cầu của Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO – United Nations Industrial Development Organization), dưới đây là chuỗi giá trị của ngành gỗ: Chúng ta có thể hiểu nhanh bản chất kinh doanh của… Continue reading Chuỗi giá trị ngành gỗ & TTF