Gỗ Trường Thành (TTF): Tương lai phía trước

Kiểm toán EY khi thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã ghi nhận 1 khoản lỗ gần 1.052 tỷ đồng về việc hao hụt, mất mát hàng tồn kho, với lí do: “Ban giám đốc công ty không thể xác định được thời điểm phát sinh khoản… Continue reading Gỗ Trường Thành (TTF): Tương lai phía trước

Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Riêng với gỗ Trường Thành, công ty cũng tham gia hầu như mọi hoạt động của chuỗi giá trị ngành, bao gồm: Trồng rừng gỗ nguyên liệu (theo báo cáo thường niên năm 2015, công ty hiện sở hữu hơn 100.000 ha đất rừng, trong đó có 14.000 ha rừng đã đến kì khai thác,… Continue reading Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Gỗ Trường Thành (TTF): Câu chuyện dài

Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, quá trình đô thị hóa khiến người dân tập trung về sinh sống ở các đô thị lớn ngày càng nhiều, và kiến trúc hạ tầng đô thị, nhà cửa vì thế có nhiều thay đổi. Các chung cư, địa ốc mọc lên ngày nhanh,… Continue reading Gỗ Trường Thành (TTF): Câu chuyện dài

CAP: Chuyển động mang lại giá trị cho nhà đầu tư

Hôm nay tôi sẽ phân tích Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Mã niêm yết trên sàn HNX: CAP). Giới thiệu sơ về CAP, đây là công ty chế biến nông lâm thực sản trọng điểm của tỉnh Yên Bái, với các sản phẩm chủ lực là: giấy đế, vàng… Continue reading CAP: Chuyển động mang lại giá trị cho nhà đầu tư