Đầm Sen Nước (DSN): Kiếm tiền từ công viên giải trí – Phần 2

Về Đầm Sen Nước (DSN), tôi có đọc các bản cáo bạch, báo cáo thường niên và báo cáo tài chính qua các năm từ 2009 đến 2015, công ty làm ăn rất hiệu quả, là nhờ các thuận lợi và yếu tố sau: – Về cầu dịch vụ giải trí – đặc biệt là… Continue reading Đầm Sen Nước (DSN): Kiếm tiền từ công viên giải trí – Phần 2

Gỗ Đức Thành (GDT) học được gì từ LEGO và Pampered Chef

Với những suy nghĩ làm sao để GDT xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững hơn, tôi nghĩ rằng về lâu dài công ty cần tách ra 2 mảng kinh doanh chính là đồ gỗ nhà bếp, đồ gỗ gia dụng và đồ chơi trẻ làm bằng gỗ. Với suy nghĩ ấy, tôi thử… Continue reading Gỗ Đức Thành (GDT) học được gì từ LEGO và Pampered Chef