Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Riêng với gỗ Trường Thành, công ty cũng tham gia hầu như mọi hoạt động của chuỗi giá trị ngành, bao gồm: Trồng rừng gỗ nguyên liệu (theo báo cáo thường niên năm 2015, công ty hiện sở hữu hơn 100.000 ha đất rừng, trong đó có 14.000 ha rừng đã đến kì khai thác,… Continue reading Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Gỗ Trường Thành (TTF): Câu chuyện dài

Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, quá trình đô thị hóa khiến người dân tập trung về sinh sống ở các đô thị lớn ngày càng nhiều, và kiến trúc hạ tầng đô thị, nhà cửa vì thế có nhiều thay đổi. Các chung cư, địa ốc mọc lên ngày nhanh,… Continue reading Gỗ Trường Thành (TTF): Câu chuyện dài