Công ty tốt và công ty có vấn đề

Hôm nay, sau khi bài này được đăng, kể từ ngày 22 tháng 8, lúc tôi lập nên blog này để chia sẻ về các ý tưởng và suy nghĩ, ghi chép về đầu tư giá trị (value investing) ở Việt Nam, blog https://vninvesting.wordpress.com/ coi như đã ra đời gần được 4 tháng. Với 52… Continue reading Công ty tốt và công ty có vấn đề

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và lựa chọn cơ hội đầu tư

Có nhiều cách để đánh giá hiệu quả tài chính và khả năng sinh lợi của một công ty, ví dụ: biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận ròng chia cho doanh thu thuần ghi nhận), dùng chỉ số ROE (suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, đo bằng lợi nhuận ròng chia cho vốn… Continue reading Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và lựa chọn cơ hội đầu tư

Gỗ Trường Thành: Trắng tay vì sai lầm

Hôm nay tôi tiếp tục cập nhật diễn biến về Gỗ Trường Thành (TTF). Bạn có thể đọc đầy đủ toàn chuỗi bài về TTF tại đây: https://vninvesting.wordpress.com/tag/go-truong-thanh/ Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty ngày 28-11-2016 công bố: Công ty chấm dứt hoạt động các chi nhánh tại Hà Nội, Hồ… Continue reading Gỗ Trường Thành: Trắng tay vì sai lầm

Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Riêng với gỗ Trường Thành, công ty cũng tham gia hầu như mọi hoạt động của chuỗi giá trị ngành, bao gồm: Trồng rừng gỗ nguyên liệu (theo báo cáo thường niên năm 2015, công ty hiện sở hữu hơn 100.000 ha đất rừng, trong đó có 14.000 ha rừng đã đến kì khai thác,… Continue reading Chuỗi giá trị & chiến lược Gỗ Trường Thành (TTF)

Chuỗi giá trị ngành gỗ & TTF

Theo báo cáo nghiên cứu về việc nâng cấp chiến lược ở chuỗi giá trị gỗ toàn cầu của Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO – United Nations Industrial Development Organization), dưới đây là chuỗi giá trị của ngành gỗ: Chúng ta có thể hiểu nhanh bản chất kinh doanh của… Continue reading Chuỗi giá trị ngành gỗ & TTF