Entrepreneur & Value Investor Sam Zell: “Am I Being Too Subtle?: Straight Talk from a Business Rebel”

I have read the book Am I Being Too Subtle? very by chance. Via my LinkedIn network, I have known and read My Notes on Sam Zell’s Book “Am I Being Too Subtle” – Fabulous Life Lessons of a Value Investor and Entrepreneur by Jose Vargas. Quite impressed with the book review and the first… Continue reading Entrepreneur & Value Investor Sam Zell: “Am I Being Too Subtle?: Straight Talk from a Business Rebel”

Những điều học được từ những nhà đầu tư giá trị

Cuối tuần đọc gì nào? Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một quyển sách hay về các nhà đầu tư giá trị thành công trên khắp thế giới: The Value Investors – Lessons from the World’s Top Fund Managers (tạm dịch: Những nhà đầu tư giá trị – Các bài học từ những… Continue reading Những điều học được từ những nhà đầu tư giá trị