Những dấu chấm chủ đích

Trong quyển sách The Value Investors mà tôi đã có dịp giới thiệu đến các bạn trong một bài viết trước đây, Cheah Cheng Hye có lẽ là một trong những nhà đầu tư khiến tôi ấn tượng nhất. Con đường đến với sự nghiệp đầu tư của ông khá kỳ thú, với những bước… Continue reading Những dấu chấm chủ đích