CAP: Nói thêm về doanh thu và bài toán phân bổ vốn

 Sau khi đã chia sẻ góc nhìn phân tích về CAP, bài viết này tôi đề cập đến thêm hai vấn đề khác khá nổi bật ở mã cổ phiếu CAP mà tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm. Đó là vấn đề doanh thu và bài toán phân bổ vốn của công ty. Vàng mã… Continue reading CAP: Nói thêm về doanh thu và bài toán phân bổ vốn

CAP: Chuyển động mang lại giá trị cho nhà đầu tư

Hôm nay tôi sẽ phân tích Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Mã niêm yết trên sàn HNX: CAP). Giới thiệu sơ về CAP, đây là công ty chế biến nông lâm thực sản trọng điểm của tỉnh Yên Bái, với các sản phẩm chủ lực là: giấy đế, vàng… Continue reading CAP: Chuyển động mang lại giá trị cho nhà đầu tư