Đầm Sen Nước (DSN): Kiếm tiền từ công viên giải trí – Phần 2

Về Đầm Sen Nước (DSN), tôi có đọc các bản cáo bạch, báo cáo thường niên và báo cáo tài chính qua các năm từ 2009 đến 2015, công ty làm ăn rất hiệu quả, là nhờ các thuận lợi và yếu tố sau: – Về cầu dịch vụ giải trí – đặc biệt là… Continue reading Đầm Sen Nước (DSN): Kiếm tiền từ công viên giải trí – Phần 2

Các tờ báo được định giá như thế nào

Báo chí ở Việt Nam là một ngành kinh doanh có điều kiện. Việc mua bán các tờ báo tôi chưa bao giờ được nghe thấy ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở nước ngoài, các tờ báo lại được sang tên đổi chủ lại khá phổ biến, bởi nhà nước không kiểm soát và báo… Continue reading Các tờ báo được định giá như thế nào

Hỏi đáp về Warren Buffett

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đổi mục “Sách” thành mục “Đọc gì”.  Sở dĩ như vậy vì hằng ngày, tôi không chỉ đơn thuần đọc sách. Báo chí, cụ thể như các tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Nhịp cầu đầu tư là các nguồn báo chí về kinh doanh trong… Continue reading Hỏi đáp về Warren Buffett

Ngành bột giặt: LIX hái ra tiền nhưng có nên đầu tư?

Nhà lãnh đạo tài ba Jack Welch từng có câu nói để đời: Một công ty phải giữ/chiếm lấy vị trí số 1 hoặc 2 trong thị trường toàn cầu. Có lẽ câu nói này sẽ không nhận được sự đồng tình của tất cả, nhưng với tôi, ở tư cách một nhà đầu tư,… Continue reading Ngành bột giặt: LIX hái ra tiền nhưng có nên đầu tư?